All for Joomla All for Webmasters


ТАТАЦ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТdoc_hangal#001

Адууны удамзүйн ерөнхий шинжилгээ үйлчилгээнд хамрагдахад бөглөх асуумж

doc_hangal#002

Адууны удамзүйн ерөнхий шинжилгээ үйлчилгээний асуумжийг бөглөх зааварчилгаа

doc_hangal#003

Адууны дэл / сүүлний дээж авах зөвлөмж

doc_hangal#004

Адууны удмын мэдээлэл дэх микросателлит бичиглэлийн тухай мэдээлэл

doc_hangal#005

Митохондрийн удмын бичиглэлийн тухай мэдээлэл

doc_hangal#006

Адууны кариотипын шинжилгээний тухай мэдээлэл

doc_hangal#007

Адууны эцэг тогтоох шинжилгээ, үйлчилгээ

doc_hangal#008

Адууны эх тогтоох шинжилгээ, үйлчилгээ

doc_hangal#009

Адууны эцэг / эх тогтоох шинжилгээний хариу, жишээ үр дүн

doc_hangal#010

Адууны эхийн талын угшил тодорхойлох шинжилгээний тухай мэдээлэл

doc_hangal#011

Адууны удамзүйн үндсэн 5 шинжилгээг нэг дор гүйцэтгэх лабораторийн ажилбарын товч үзүүлэн

doc_hangal#012

Үйлчлүүлэгчдийн зүгээс тавьдаг зарим нэг асуулт ба хариулт

doc_hangal#013

Тод овогт Халтарын Лувсанбалдан гуайн тухай

doc_hangal#014

Кариотипын шинжилгээ, үйлчилгээ

doc_hangal#015

Адууны эд эс дээрх шинжилгээ

doc_hangal#016

Адууны БЗХӨ үүсгэгч нянг илрүүлэх, агууламжийг тооцоолох шинжилгээ

doc_hangal#017

Бичил биетнийг илрүүлэх, агууламжийг тооцоолох real-time pcr (qPCR) аргазүйн тухай

doc_hangal#018

Адууны дээж дээр илрүүлэх боломжтой өвчин үүсгэгч бичил биетийн зүйлийн жагсаалт


 Мэргэжлийн шинжилгээг гүйцэтгэгч ЗанааСпекс ХХК
Албан ёсны борлуулагч Ухаантай Морь Сэтгүүл