All for Joomla All for Webmasters

ЭЦЭГ ТОГТООХ

ЭХ ТОГТООХ

ЭХ ТАЛЫН УГШИЛ ХӨӨХ

Азарга ба түүний төл гэж таамагласан адуу тус бүр дээр удамзүйн шинжилгээг гүйцэтгэж, “эцэг-төл” гэсэн ганц үеийн холбоо байгаа үгүйг 99,9999% ба түүнээс дээш хувийн магадлалтай тодорхойлох шинжилгээ юм. Танилцах


Гүү ба түүний төл гэж таамагласан адуу тус бүр дээр удамзүйн шинжилгээг гүйцэтгэж, “эх-төл” гэсэн ганц үеийн холбоо байгаа үгүйг 99,9999% ба түүнээс дээш хувийн магадлалтай тодорхойлох шинжилгээ юм. Танилцах
Эцгийн талын удмын мэдээллээс хамааралгүйгээр зөвхөн эхийн талын ургийн хэлхээ холбоог 2 ба түүнээс дээш тооны адуун дээр олон үеэр нь гаргаж ирэх боломжтой. Танилцах

ЭДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

КАРИОТИПЫН ШИНЖИЛГЭЭ

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Адууны үрийн шингэн, шинэ эсвэл удсан цогцос болоод биеийн үлдэц дээр (постмортем) молекул биологийн шинжилгээг гүйцэтгэж, гарал үүслийг тогтоож өгнө. Танилцах

Удмын нийт мэдээллийг хадгалах багц болох хромосомын хэвийн агууламжийг оношлож шалгана. Шинжилгээгээр хромосом дутах эсвэл илүүдэх, солигдох, байрлал нь өөрчлөгдөх зэрэг олон тооны удмын гажгийг олж тогтоох боломжтой. Танилцах

Шинэ угшил сүргийн удмын мэдээллийг олон улсын мэдээллийн санд бүртгэх, адууны булчингийн үйл ажиллагааны удмын хэвшинжийг тодорхойлох, удмын мэдээллийг олон давталттай бүрэн дүүрэн уншуулж хадгалах... Танилцах

АДУУНЫ БЗХӨ ШИНЖИЛГЭЭ

Импортын адуу, импортын үрийн шингэн, нутгийн адуун дээр үржлийн явцад халдварладаг, тохиолдол өндөртэй 4 нэрийн БЗХӨ үүсгэгчийг олж илрүүлэх шинжилгээ. Танилцах

Үйлчилгээний талаар тодруулах зүйл байвал бидэнтэй холбогдоно уу. Үйлчилгээ бүртэй холбоотой мэдээллийг татаж авч болно.


 Мэргэжлийн шинжилгээг гүйцэтгэгч ЗанааСпекс ХХК
Албан ёсны борлуулагч Ухаантай Морь Сэтгүүл